Uutislistaukseen

Vampulan hautausmaan hoitamattomien hautojen kuulutus

Kirkkolain 3 luvun 33 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. 
Kirkkolain 3 luvun 33 §:n nojalla kirkkoneuvosto velvoittaa 17.10.2023 tekemällään päätöksellä hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan 15.11.2024 mennessä sen uhalla, että oikeus julistetaan muutoin menetetyksi. Lisätietoa  puutarhurilta 044 599 2375.

Tarja Lehtiö-Rannikko
Puutarhuri
Papintie 1
32700 Huittinen

27.10.2023 12.54