Ristiäiset

Kirkkojärjestyksen mukaan lapsi tulisi kastaa kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Jomman kumman lapsen vanhemman tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen, jotta lapsi voidaan kastaa.

Kasteeseen liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon ja varata kasteajan, papin, sekä mahdollisen tilan. Kastepaikkana voi olla kirkko, seurakuntakeskus, koti tai jokin muu tila. Kastetilaisuuksista srk-keskuksella ei peritä tilavuokraa.

Ennen kastetilaisuutta pappi käy vanhempien kanssa kastekeskustelun, jossa sovitaan kasteeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Tarvittaessa seurakunta voi lainata lapselle kastemekon ja –maljan.

 

Kummit

Kastettavalla tulee olla ainakin yksi kummi, joka on konfirmoitu Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

Kummeja voi lapselle lisätä myös kasteen jälkeen, jolloin asiasta tekee, vanhempien pyynnön perusteella, päätöksen  kirkkoherra.

Vauvatossut tai -sukat

Huittisten seurakunta lahjoittaa jokaiselle kastettavalle vauvalle lähetyssihteeri Sirpa Honkasen kutomat vauvatossut tai - sukat.

Syksy- ja talvimallisto on valmistunut.

Ristiäiset

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen