Huittisten seurakunta hakee

LASTENOHJAAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.2023-30.6.2024

Lastenohjaajan työ on laaja-alaista varhaiskasvatus- ja perhetyötä. Pääsääntöisesti työ sisältää mm. päiväkerhojen ja avoimien perhekerhojen ohjaamista sekä muita lapsi- ja perhetyön työtehtäviä. Lisäksi tehtävään sisältyy mahdollisesti esimerkiksi varhaisnuorisotyötä. Työtä on välillä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Toivomme tehtävään valittavalta omatoimisuutta, itsenäistä työotetta, sekä hyviä tiimityöskentelytaitoja. Voit olla myös mukana kehittämässä varhaiskasvatustyötä osana tiimiä. Lisäksi arvostamme tämän päivän työelämän vaatimuksia vastaavia tietotekniikka- ja sometaitoja.
Katsomme eduksi lastenohjaajan tai muun soveltuvan tutkinnon. Tutkinto ei ole pakollinen, jos hakijan muut tehtävään edellytettävät ominaisuudet täyttyvät.

Hakijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen tehtävän aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, sekä ennen tehtävän vastaanottamista esittää rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti.
 

Palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmän 402 mukaan, jonka lisäksi maksetaan 51,05 vaativuuslisä. Peruspalkka ilman mahdollista kokemuslisää on 2247,83 e/kk. Tehtävään sovelletaan koeaikaa.

Hakuaika päättyy 25.8.2023 kello 15. Alustavan suunnitelman mukaan haastattelut järjestetään 29.8.2023.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Huittisten seurakunta, Papintie 1, 32700 Huittinen tai huittinen.srk@evl.fi.

Lisätietoja antavat lapsityönohjaaja Silja Haavisto (0440 560 162) ja kirkkoherra Jani Laaksonen (044 536 3526).