Opin edelleen koko ajan jotain uutta


Diakoni Sari-Johanna Kuittilo on ollut 15 vuotta lähetystyössä Lähi-idässä

“On mielenkiintoista, kuinka kokonaisvaltaista ihmisten kohtaaminen täällä on. Hengelliset asiat tai kysymykset liittyvät luontevasti moniin tapauksiin”, toteaa Sari-Johanna Kuittilo sielunhoitajan ja työnohjaajan työstään. Diakoni ja entinen keskimatkan juoksija on löytänyt itselleen pitkänmatkanlajin työstään Israelissa ja Palestiinassa.

”Tapaamieni yksilöiden kautta paikalliset kulttuurit näyttäytyvät hyvin moninaisina.”

Viisitoista vuotta Lähi-idän konfliktialueella haastaa edelleen oppimaan uutta, muuttamaan omia käsityksiä ja toimintatapoja. Siinä taitaa myös olla yksi syy työssä viihtymiseen. Toinen on se, että Sari-Johannan elämänpiiri ystävineen ja harrastuksineen on vuosien varrella asettunut enemmän Israeliin kuin Suomeen.

Lue täältä lisää Sari- Johanna Kuittilon ajatuksia lähetystyöstä.

Huittisten seurakunnan nimikkolähetti Sari-Johanna Kuittilo

Sari-Johanna Kuittilo pitää hartautta.

Työyhteisön keskuudessa Sari-Johanna tunnetaan syvällisten hengellisten ja kulttuuristen oivallusten jakajana. “Pitääkö alttarilla olla risti vai menora”, Sari-Johanna kysyy Felm-keskuksella vierailevalta nuorten ryhmältä.

Mu´taz Awad ja Sari-Johanna Kuittilo Deheishedin pakolaisleirin lasten iltapäiväkerhossa.

Vuosien varrella Sari-Johannalle on muotoutunut laajat verkostot, joita hyödynnetään Lähi-idässä tehtävän työn kehittämisessä. Deheishedin pakolaisleirillä lasten iltapäiväkerhotyötä on käynnistelty Mu’taz Awadin johdolla.

YouTube-video

Lähetystyö

Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa. Jeesus antoi lähetyskäskyn: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni..."
Lähetystyön painopiste on siellä, missä ei ole kristillistä kirkkoa tai missä kristityt ovat vähemmistönä. Tavoitteena on maailmanlaajuisen kristillisen kirkon kasvaminen. Se tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden kautta.
Lähetystyötä pidetään esillä paitsi jumalanpalveluksissa niin myös lähetyspiireissä, myyjäisissä, lähetyslounaalla, lauluilloissa, arpajaisissa jne.

Seurakuntakeskuksen Helena-salissa kokoontuu

Maanantaisin (parillisten viikkojen ma) Lauttakylän lähetyspiiri
 

Vampulan seurakuntatalon Hannan tuvalla kokoontuu

Joka kuukauden 1. torstai klo 12 Hanna-työn Naiset toivon lähteellä-piiri,Laura ja Jyrki Smolander.


Huittisten seurakunnan nimikkolähetit ja nimikkokohteet

"Herra siunaa kaikkea evankeliumi- ja lähetystyötä eri lähetysjärjestöjen kautta kaikkialla maailmassa ja siunaa erityisesti omia nimikkolähettejämme."

Sari - Johanna Kuittilo Israelissa (Suomen Lähetysseura)

Hannu ja Päivi  Heinonen Keniassa (SEKL)

Sinnamari Iso- Rautio Urugyaissa (Lähetysjärjestö La Roca)

Sakari Heinonen Kyproksella (SEKL)

Ebenezerin vanhainkotia ja siellä työskentelevää Erja Säde-Aweidan perhettä (Lähetysyhdistys Kylväjä)

Nimikkokohteitamme Koillis-Keniassa (SLEY) ja Sudanissa (SLEY)


Tiedustelut: lähetyssihteeri Sirpa Honkanen