Vampulan hautausmaan hoitamattomien hautojen kuulutus

Kirkkolain 3 luvun 33 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Kirkkolain 3 luvun 33 §:n nojalla kirkkoneuvosto velvoittaa kokouksessaan 17.10.2023 tekemällään päätöksellä hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan 15.11.2024 mennessä sen uhalla, että oikeus hautapaikkaan julistetaan menetetyksi. Kunnostuskehotuksen piiriin kuuluvat haudat on merkitty haudalle asetettavalla merkillä 25.10.2023 ja lista hoitamattomaksi julistetuista haudoista on alla ja se on julkaistu paikallislehdessä 8.11.2023.
Hoitamattomuuden kriteerejä ovat esim. rikkaruohottunut kukkapenkki, kallistunut tai muutoin epäsiisti muistomerkki/reunakivet sekä rikkaruohottunut ja/tai ylisuureksi kasvanut perennakasvi tai jokin puuvartinen kasvi.

 

Calluna tai havut haudalla eivät poista kuulutusta, kun syynä on rikkaruohottunut kukkapenkki tai vino kivi. 

 

Lista kuulutetuista haudoista