Hallinto

Kirkonkokous

on seurakunnan korkein päättävä elin, jolla tarkoitetaan käytännössä seurakuntavaaleja. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuusto, joka kokoontuu keskimäärin neljästi vuodessa.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuustoon kuuluu 23 jäsentä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston. Seurakunnan talouden päätäntävalta on kirkkovaltuustolla. 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostoon kuuluu 8 jäsentä ja puheenjohtajana kirkkoherra. Kirkkoneuvosto toimii työnantajan roolissa ja tekee useimmat henkilöstön palkkaukseen liittyvät päätökset sekä päättää seurakunnan talouden osalta ne asiat, jotka eivät kuulu kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja panee päätökset täytäntöön.

Kirkkoherra

on kirkkoneuvoston kanssa seurakunnan yleisessä johdossa. Eri työalojen vastuuryhmät valitsee kirkkoneuvosto. Lisäksi kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia jotakin tehtävää varten.