Hallinto

Kirkonkokous

on seurakunnan korkein päättävä elin, jolla tarkoitetaan käytännössä seurakuntavaaleja. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuusto, joka kokoontuu keskimäärin neljästi vuodessa.

Huittisten kirkkovaltuustoon

kuuluu 23 jäsentä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston. Seurakunnan talouden päätäntävalta on kirkkovaltuustolla ja tilintarkastajat työskentelevät sen alaisuudessa. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja panee päätökset täytäntöön.

Kirkkoherra

on kirkkoneuvoston kanssa seurakunnan yleisessä johdossa. Eri työalojen vastuuryhmät valitsee kirkkoneuvosto. Lisäksi kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia jotakin tehtävää varten.