Kirkolliset toimitukset poikkeusolojen aikana

Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään normaalisti, kuitenkin noudattaen valtioneuvoston, kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ohjeita. Käytännöt eri toimitusten osalta on koottu tähän.

Aluehallintovirasto on 1.6. alkaen purkanut kaikki kokoontumisrajoitukset. Kuitenkin noudatamme edelleen suosituksia käsihygieniasta ja turvaväleistä sekä maskien käyttöä suostellaan edelleen sisätiloissa, ainakaan jos turvavälejä ei kyetä varmuudella pitämään.

HUOM! Koska tartuntatautilain pykälä 58 c on voimassa vuoden loppuun asti, seurakunta vuokraa tilojaan rajoitetusti muistotilaisuuksiin tai kastejuhliin. Tiloissa on tiukemmat henkilörajoitukset kuin normaalisti. Tätä rajoitusta noudatetaan vuoden loppuun asti tai niin kauan kuin em. tartuntatautilain pykälä on voimassa. Tarkempia tietoja rajoituksista saa kirkkoherranvirastosta,.

Kaste

Kasteperheiden suositellaan järjestävän kasteet tällä hetkellä kirkossa, sillä kirkossa on usein mahdollisuus osallistua juhlaan väljemmin istuen, kuin kotona. Näin otamme huomioon kaikkien toiveet mahdollisuudesta olla joko lähemmin tai väljemmin. 

 

Avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen

Hääjuhla on mahdollista järjestää kirkossa lähes normaalisti, mutta henkilömäärä on rajattu 50%:iin kirkon normaalista maksimiväkimäärästä. Jos vihkiminen tai avioliiton siunaaminen järjestetään kotona koskevat sitä kulloin voimassa olevat yksityistilaisuutta koskevat rajoitukset.

 

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisten osalta sovelletaan samoja rajoitteita, kuin muissakin toimituksissa. 

Syntymäpäiväkäynnit

Tämän hetkisessä tilanteessa emme valitettavasti voi tehdä onnittelukäyntejä, mutta pyrimme tavoittamaan päivänsankarit puhelimitse voidaksemme onnitella heitä.

Tahdomme erityisesti tässä ajassa, toivottaa siunausta jokaisen elämään.