Kirkolliset toimitukset poikkeusolojen aikana

Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään normaalisti, kuitenkin noudattaen valtioneuvoston, kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ohjeita. Käytännöt eri toimitusten osalta on koottu tähän.

Kaste

Kasteperheiden suositellaan järjestävän kasteet tällä hetkellä kirkossa, sillä kirkossa on usein mahdollisuus osallistua juhlaan väljemmin istuen, kuin kotona. Näin otamme huomioon kaikkien toiveet mahdollisuudesta olla joko lähemmin tai väljemmin. Kastetoimitukseen voi osallistua enintään 6 henkilöä, ja kastejuhlaan suositus on samoin enintään 6 henkilöä.

Kaste voidaan toimittaa myös perheen kesken, jolloin itse juhlan voi järjestää myöhemmin. Tämä voi olla myös hyvä tapa juhlistaa palaamista tavalliseen arkeen perheen, ystävien ja suvun kesken.

 

Avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen

Hääjuhla on mahdollista järjestää kirkossa lähes normaalisti, mutta henkilömäärä on rajattu 6 henkilöön. Jos vihkiminen tai avioliiton siunaaminen järjestetään kotona koskevat sitä kulloin voimassa olevat yksityistilaisuutta koskevat rajoitukset, paikalla enintään 6 henkilöä.

 

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisten osalta sovelletaan samoja rajoitteita, kuin muissakin toimituksissa. Siunaamiseen voi ohjeiden mukaan osallistua enintään 6 henkilöä, ja muistotilaisuuteen suositus on enintään 6 henkilöä.

Syntymäpäiväkäynnit

Tämän hetkisessä tilanteessa emme valitettavasti voi tehdä onnittelukäyntejä, mutta pyrimme tavoittamaan päivänsankarit puhelimitse voidaksemme onnitella heitä.

Tahdomme erityisesti tässä ajassa, toivottaa siunausta jokaisen elämään.