Syntymäpäiväkäynnit

Tämän hetkisessä tilanteessa emme valitettavasti voi tehdä onnittelukäyntejä, mutta pyrimme tavoittamaan päivänsankarit puhelimitse voidaksemme onnitella heitä.

Tahdomme erityisesti tässä ajassa, toivottaa siunausta jokaisen elämään.

Kirkolliset toimitukset poikkeusolojen aikana

Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään normaalisti, kuitenkin noudattaen valtioneuvoston, kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ohjeita. Käytännöt eri toimitusten osalta on koottu tähän.

Poikkeusolojen aikana toimituksiin voi osallistua kymmenen ihmistä, joihin ei lasketa seurakunnan työntekijöitä. Lisäksi poikkeusolojen aikana seurakunnan työntekijät eivät osallistu kaste- tai hääjuhlaan eivätkä muistotilaisuuteen

 

Kaste

Kasteperheiden toivotaan järjestävän kasteet tällä hetkellä kirkossa, siten että paikalla ovat vain toimituksen kannalta keskeiset ihmiset, perhe ja kummit. Kotikastekin on tarvittaessa mahdollista järjestää, mutta myös silloin on huomioitava koolle kutsuttavien määrään liittyvät rajoitteet.

Kaste voidaan toimittaa myös perheen kesken, jolloin itse juhlan voi järjestää myöhemmin. Tämä voi olla myös hyvä tapa juhlistaa palaamista tavalliseen arkeen perheen, ystävien ja suvun kesken.

 

Avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen

Hääjuhla on perinteisesti suvun ja ystävien juhla, johon voi osallistua paljonkin ihmisiä. Päivä voi olla tarkoin valittu vaikkapa samalla päivämäärälle, kuin pari on ensimmäisen kerran kohdannut.

Tämän hetkisessä tilanteessa myös vihkimistä ja avioliiton siunaamista kuitenkin koskevat samat rajoitteet kuin muuta kokoontumista, joka ymmärrettävästi vaikuttaa juhlan järjestämiseen.

Vihkiminen on kuitenkin mahdollista toimittaa kahden todistajan läsnä ollessa. Hääjuhlan voi halutessaan järjestää myöhemmin, jolloin voi jälleen kutsua kaikki läheiset juhlimaan.

 

Hautaan siunaaminen

Hautajaisiin kokoonnutaan jättämään jäähyväiset rakkaalle ihmiselle. Tärkeää olisi, että kaikki halukkaat voisivat osallistua. Tämän hetkisessä tilanteessa saattoväen määrää on kuitenkin ohjeistuksin rajattu, siten että kaikki eivät välttämättä voi osallistua.

Hautaan siunaamista ei kuitenkaan voida siirtää tulevaisuuteen samalla tavalla kuin muita toimituksia, vaan hautaaminen on järjestettävä normaaliin tapaan parin viikon kuluessa.

Hautaan siunaamisen osalta suositellaan, että se tehtäisiin haudalla, mutta olemme päättäneet pitää mahdollisena myös kirkossa siunaamista. Tällöin on kuitenkin hyvä huolehtia siitä, että saattoväkeä on paikalla rajoitetusti ja väki istuu väljästi, jolloin noudatamme annettuja ohjeita riittävästä välimatkasta toisiimme.

Muistotilaisuuden osalta voimassa ovat samat rajoitteet, kuin itse toimituksen osalta, eli mahdollisimman pienellä joukolla, jos kokoonnutaan heti siunaamisen jälkeen. Suositeltavaa on, että muistotilaisuus järjestettäisiin vasta kun olemme päässeet normaaliin tilanteeseen, jolloin paikalle voi taas kutsua laajemman ystäväjoukon tai enemmän sukua.