Lapsille ja perheille

"Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta." Mark. 10:14

Huittisten seurakunnan lapsityö järjestää monenlaista toimintaa lapsille ja perheille.

Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi järjestetään lapsille ja perheille suunniteltuja jumalanpalveluksia ja muita kirkkohetkiä, yksittäisiä tapahtumia sekä kesäkerhoja, erilaisia leirejä ja retkiä. 

Kaikki toiminta pohjautuu kristillisiin arvoihin ja tukee näin kodin kristillistä kasvatusta liikkuvan seurakunnan hengessä.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Äiti ja kaksi lasta kulkemassa kohti kirkkoa
Äiti ja lapset kirkolla

Tukea ja apua lapsiperheen arkeen

Elämässä saattaa tulla tilanteita, jolloin tarvitsee tukea tai apua arjesta selviämiseen. Avun tarve voi yllättää tai se voi tulla pitkään jatkuneen raskaan elämänvaiheen yhteydessä. Oli tuen ja avun tarve mikä tahansa, älä jää taakkasi kanssa yksin. Taakka ja ahdistus helpottaa usein jo sillä, että saa kertoa huolensa toiselle. 

Seurakunta on olemassa sinua varten. Voit ottaa yhteyden oman seurakuntasi työntekijöihin tai etsiä auttavaa tahoa kirkon valtakunnallisten palveluorganisaatioiden kautta http://www.kirkonkeskusteluapua.fi/ . Seurakunnan työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Useissa seurakunnan tilaisuuksissa on myös mahdollisuus rukouspalveluun ja esirukouspyyntöjen jättämiseen. Älä siis arkaile pyytää apua. 
"Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan." Jes. 59:1
"Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa." Ps. 68:21

 

 

 

 

 

Kirkon keskusteluapu päivystää 

 

Alla olevasta osoitteesta on apu saatavilla niin Palvelevan puhelimen, chatin kuin Palvelevan netin osalta.
Lisäksi linkit nuorille suunnattuihin palveluihin kuten Nettisaappaaseen ja Ristiohjaimeen.

 

https://kirkonkeskusteluapua.fi/