Lapsille ja perheille

"Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta." Mark. 10:14

Huittisten seurakunnan lapsityön tiimi järjestää toimintaa 3-5 -vuotiaille lapsille ja lapsiperheille sekä puuhakerhon alakoúluikäisille.

Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi järjestetään lapsille ja perheille suunniteltuja jumalanpalveluksia ja muita kirkkohetkiä, yksittäisiä tapahtumia sekä kesäkerhoja, erilaisia leirejä ja retkiä.

Kaikki toiminta pohjautuu kristillisiin arvoihin ja tukee näin kodin kristillistä kasvatusta. 

 

 

Yhteystiedot:

Lastenohjaajat
puh. 044 0560 175

Lapsityönohjaaja
puh. 044 0560162 
(HUOM! numero ei ole käytössä toistaiseksi)

 

Tukea ja apua lapsiperheen arkeen

Elämässä saattaa tulla tilanteita, jolloin tarvitsee tukea tai apua arjesta selviämiseen. Avun tarve voi yllättää tai se voi tulla pitkään jatkuneen raskaan elämänvaiheen yhteydessä. Oli tuen ja avun tarve mikä tahansa, älä jää taakkasi kanssa yksin. Taakka ja ahdistus helpottaa usein jo sillä, että saa kertoa huolensa toiselle. 

Seurakunta on olemassa sinua varten. Voit ottaa yhteyden oman seurakuntasi työntekijöihin tai etsiä auttavaa tahoa kirkon valtakunnallisten palveluorganisaatioiden kautta http://www.kirkonkeskusteluapua.fi/ . Seurakunnan työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Useissa seurakunnan tilaisuuksissa on myös mahdollisuus rukouspalveluun ja esirukouspyyntöjen jättämiseen. Älä siis arkaile pyytää apua. 
"Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan." Jes. 59:1
"Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa." Ps. 68:21