Seurakuntavaalit 2022

 

 

Tiistai 8.11.2022 alkaa ennakkoäänestys, sekä kotiäänestyksen toimittaminen. 

Sunnuntai 20.11.2022 varsinainen vaalipäivä klo 11-20 Huittisten seurakuntakeskus.

 

Huittisten seurakunnan seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenet:

Hannu Vähähyyppä, puheenjohtaja

Lauri Lehtinen
Asko Ritakallio
Jaana Heikkilä
Veikko Rantanen
Anne Välimäki
Päivi Nokkala

Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:

1. Valistavat tehtävät vaaleja varten
2. Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3. Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
4. Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5. Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6. Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7. Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
8. Vaalien jälkitoimenpiteet

 

Seurakuntavaalit infosivusto

 

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Huittisten seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 jäsentä kirkkovaltuustoon.

 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

4) joka ei ole vajaavaltainen

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherran virastoon, joka on avoinna maanantaista torstaihin kello 9.00-12.00 sekä 15.9.2022 kello 9.00‒16.00.

Kirkkoherranviraston osoite on: Papintie 1, 32700 Huittinen

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Huittinen 1.8.2022

Huittisten seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Hannu Vähähyyppä

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Huittisten seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Papintie 1, 32700 Huittinen.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Papintie 1, 32700 Huittinen.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Huittinen 1.8.2022

 

Huittisten seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Hannu Vähähyyppä

 

Seurakuntavaalien ehdokkaita esittäytymässä

Ystävänkamarissa 8.11. klo 11-12.30 Huittisten seurakuntakeskuksella. Tule kuulemaan ja tenttimään ehdokkaita.

 

Seurakuntavaaliehdokkaat 2022

YHDESSÄ KOTISEURAKUNTAMME PARHAAKSI 

Immonen Joonas 
Kojo Ilona 
Kuisma Aulikki 
Räikkä Leena 
Virtanen Matti 
Peltola Seppo 

SEURAKUNTA ELÄVÄKSI 

Hosike Anne-Maija 
Huhtala Raili 
Kekkonen Ritva 
Mäenpää Kaisa 
Mäenpää Timo 
Ritakallio Sinikka 
Suojanen Tapani 
Tenkanen Hannele 
Virtanen Terhi 

ROHKEASTI USKO,TOIVO JA RAKKAUS 

Evala Merja 
Hölttä Atte 
Isaksson Hannele 
Noppari Kristiina 
Norri Juhani 
Palokangas Ritva 
Palonen Anne 
Stenfors Henna 
Tähtinen Tinja 
Wasell Veli-Matti 

HUITTISTEN VASEMMISTOLIITTO 

Syrjälä Harri 
Kaunisto Mikko 
Sarjomaa Sisko 
Suoranta Mervi 

LÄHELLÄ IHMISTÄ SDP 

Tuominen Maritta 
Leino-Murtojärvi Katja 
Korpela Aarno 
Hänninen Aila 
Aittomäki Miia