Huittisten seurakunnan rippikouluryhmät 2024

 


Ilmoittautumislomake vuoden 2024 rippikouluun.

(Avautuu 13.9. 2023 kello 19.)

Starttikirkko keskiviikkona 13.9. 2023 Huittisten kirkossa kello 18

Tilaisuuteen kutsutaan kaikki rippikoululaiset huoltajineen. Tilaisuudessa hartauden jälkeen informaatiota tulevista rippikouluryhmistä ja ilmoittautumisesta.

 

Rippikoulukauden 2024 aikataulua, syksy 2023

Ennakkopäivät Huittisten seurakuntakeskuksella, Papintie 1. Rippikoululaisille on varattu välipalaa ennakkopäiviin.

Cityripari ennakkopäivät ke 11.10. ja to 12.10. klo 14.30 - 17.00 (päättymisajassa voi olla muutoksia) ja osallistuminen Nuorten messuun keskiviikkona 15.11. klo 18 Huittisten kirkossa.

1 Leiri ennakkopäivät ke 18.10. ja to 19.10. klo 14.30 - 17.00 (päättymisajassa voi olla muutoksia) ja osallistuminen Nuorten messuun keskiviikkona 15.11. klo 18. Huittisten kirkossa.

2 Leiri ennakkopäivät ke 1.11. ja to 2.11. klo 14.30 - 17.00 (päättymisajassa voi olla muutoksia) ja osallistuminen Nuorten messuun keskiviikkona 17.1. klo 18. Huittisten kirkossa.

3 Leiri ennakkopäivät ke 8.11. ja to 9.11. klo 14.30 - 17.00 (päättymisajassa voi olla muutoksia) ja osallistuminen Nuorten messuun keskiviikkona   17.1. klo 18 Huittisten kirkossa.

Muista mahdollisista syksyn tilaisuuksista ilmoitetaan ryhmille erikseen.

Rippikoulukauden 2024 aikataulua, kevät 2024

Kokoontumiset Huittisten seurakuntakeskuksella, Papintie 1. Rippikoululaisille on varattu välipalaa ennakkopäiviin.

Rästipäivä 1: ke 10.1. klo 14.30 - 16.30, niille, joilta syksyn etukäteiskokoontuminen jäi väliin tai osa siitä

Nuorten messu kirkossa 17.1. Tähän osallistuvat 2. ja 3. leirit.

Kaikki ryhmät osallistuvat 3.3. Huittisten kirkossa messuun klo 10. Tule ajoissa paikalle.

 

Cityripari ennakkopäivät ke 17. ja to 18.4 klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia)

1. Leiri ennakkopäivät ke 24. ja to 25.4. klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia) 

2. Leiri ennakkopäivät ke 15. ja to 16.5. klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia)

3. Leiri ennakkopäivät ke 22. ja to 23.5. klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia)

Su 21.4. klo 10 messu Huittisten kirkko, cityripari valmistelee ja osallistuu

Su 28.4. klo 10 messu Huittisten kirkko, 1. leiri valmistelee ja osallistuu

Su 19.5. klo 10 messu Huittisten kirkko, 2. leiri valmistelee ja osallistuu

Su 26.5. klo 10 messu Huittisten kirkko, 3. leiri valmistelee ja osallistuu

Rästipäivä 2  ke 29.5. klo 14.30 - 16.30, niille, joilta kevään etukäteiskokoontuminen jäi väliin tai osa siitä

Rippikoulukonsertti pe 10.5. klo 18 Huittisten kirkossa, esiintymässä Park 7

Muista mahdollisista kevään tilaisuuksista ilmoitetaan ryhmille erikseen.

Rippikoulukauden 2024 aikataulua, kesä 2024

  • Cityripari intensiivijakso:  4.- 7.6. ja 9.-12.6.2024, harjoitus + valokuvaus Huittisten kirkossa 14.6. klo 10 ja konfirmaatio 16.6. klo 13

  • 1. leiri Mustajärven leirikeskuksessa (Loimaa) 14.-20.6.2024, harjoitus + valokuvaus Huittisten kirkossa 28.6. klo 10 ja konfirmaatio 30.6. klo 13

  • 2. leiri Mustajärven leirikeskuksessa (Loimaa) 24.-30.6. 2024, harjoitus + valokuvaus 5.7. klo 10 Huittisten kirkossa ja konfirmaatio 7.7. klo 13

  • 3. leiri Mustajärven leirikeskuksessa (Loimaa) 1.-7.7. 2024, harjoitus + valokuvaus 12.7. klo 10 Huittisten kirkossa ja konfirmaatio 14.7. klo 13

  • VAMPULAN KIRKOSSA KONFIRMAATIO LA 13.7. KELLO 13.

Kaikkia rippikouluja koskee:

- Rippikoululaiset osallistuvat seurakunnan toimintaan erikseen annettavien ohjeiden mukaan 

- Seurakunnan toiminta kannattaa tarkistaa aina kirkollisista ilmoituksista tai seurakunnan kotisivuilta. Nuorisotyön toiminta löytyy kotisivuilta ja Instagramista tililtä huittistenseurakunnannuoret

- Leirimaksusta (120€) voi anoa vapautusta taloudellisin perustein kirkkoneuvostolle osoitettavalla vapaamuotoisella anomuksella, joka lähetetään seurakunnan taloustoimistoon joko sähköisesti tai paperisena

 

Konfirmointi edellyttää kaikkien rippikouluun liittyvien tehtävien suorittamista kyseessä olevan rippikouluryhmän ohjelman mukaisesti sekä alla olevien rippikoulun sääntöjen noudattamista.     
 
 
- Rippikouluun tulija sitoutuu noudattamaan ilmoitettua päiväohjelmaa ja sääntöjä sekä ohjaajien antamia ohjeita. Ennakkotapaamisessa ohjaajat tarkkailevat nuorten käytöstä. Mikäli käytöksestä ja ohjeiden noudattamisesta nousee huoli, pohditaan nuoren siirtämistä leirijaksolta Cityriparin päiväkouluun.
 
- Seurakunta noudattaa Suomen lakia, joka kieltää tupakoimisen ja muut päihteet rippikoulutapahtumien aikana ja rippileirin alueella.       

- Rippikoulun tapahtumista ja leirialueelta ei saa poistua ilman lupaa.  
 
- Jokainen korvaa aiheuttamansa vahingot itse. 
 
- Uiminen ja veneily ovat sallittuja valvotusti. 
 
- Hyvät käytöstavat ja toisen kunnioittaminen on tärkeää rippikoulun kannalta. Kaikenlainen kiusaaminen on kiellettyä. 
 
- Leirin ohjaajilla on oikeus opetuksen ajaksi/yöksi ottaa talteen häiritsevät tavarat, esim. kännykät. 
 
- Missään ei saa julkaista kuvia rippikoulusta ilman asianomaisten lupaa. 
 
- Leirin johtajalla on oikeus ja velvollisuus ottaa leiriläisen huoltajiin tarvittaessa yhteyttä sekä tarvittaessa poistaa leiriläinen leiriltä.  
 
- Huoltajat järjestävät leiriläisen kuljetuksen kotiin, mikäli leiri keskeytyy sääntörikkomusten vuoksi. 
 
- Leirikohtaiset lisäohjeet tulevat leirikirjeessä. 

 

 

Kysymyksiisi vastaavat
oman ryhmäsi opettajat, sekä seurakunnan rippikoulutyöstä vastaava pastori Terhi Hölsä p. 044-9016292 (lokakuusta eteenpäin Anna-Maria Haapala 044-0560178) 

Pohtikaa yhdessä kumpi (päivä- vai leirimuotoinen rippikoulu) on juuri teidän nuorellenne sopiva vaihtoehto. Leirille tulevan nuoren on ollut hyvä harjoitella yöpymisiä poissa kotoa ilman vanhempia jo hyvissä ajoin ennen leiriä.

  

Tervetuloa rippikouluun!