Huittisten seurakunnan rippikouluryhmät 2022

Viikolla 37 lähtee postia kaikille seurakunnan kirjoilla oleville rippikouluikäisille. Mikäli et jostain syystä saa postia tai  et ole Huittisten seurakunnan jäsen, niin voit olla yhteydessä rippikoulutyöstä vastaavaan pastoriin Maire Lampikoskeen p 044 -9016292.

 

Rippikoululaisten starttikirkko vuoden 2022 rippikoululaisille ja huoltajille Huittisten kirkossa torstaina 14.10.2021 klo 18. Tilaisuudessa jaetaan lisää informaatiota ja tutustutaan rippikoulun työntekijöihin. Tilaisuus myös tehdä kysymyksiä.

 

 

Kaikkia rippikouluja koskee:

- Rippikoululaiset osallistuvat seurakunnan toimintaan erikseen annettavien ohjeiden mukaan 

- Seurakunnan toiminta kannattaa tarkistaa aina kirkollisista ilmoituksista tai seurakunnan kotisivuilta. Nuorisotyön toiminta löytyy kotisivuilta ja Instagramista tililtä huittistenseurakunnannuoret

- Leirimaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin perustein kirkkoneuvostolle osoitettavalla vapaamuotoisella anomuksella, joka lähetetään seurakunnan taloustoimistoon joko sähköisesti tai paperisena

 

Konfirmointi edellyttää kaikkien rippikouluun liittyvien tehtävien suorittamista kyseessä olevan rippikouluryhmän ohjelman mukaisesti sekä rippikoulun sääntöjen noudattamista.     
 
 
- Rippikouluun tulija sitoutuu noudattamaan ilmoitettua päiväohjelmaa ja sääntöjä sekä ohjaajien antamia ohjeita. 
 
- Seurakunta noudattaa Suomen lakia, joka kieltää tupakoimisen ja muut päihteet rippikoulutapahtumien aikana ja rippileirin alueella.       

- Rippikoulun tapahtumista ja leirialueelta ei saa poistua ilman lupaa.  
 
- Jokainen korvaa aiheuttamansa vahingot itse. 
 
- Uiminen ja veneily ovat sallittuja valvotusti. 
 
- Hyvät käytöstavat ja toisen kunnioittaminen on tärkeää rippikoulun kannalta. Kaikenlainen kiusaaminen on kiellettyä. 
 
- Leirin ohjaajilla on oikeus opetuksen ajaksi/yöksi ottaa talteen häiritsevät tavarat, esim. kännykät. 
 
- Missään ei saa julkaista kuvia rippikoulusta ilman asianomaisten lupaa. 
 
- Leirin johtajalla on oikeus ja velvollisuus ottaa leiriläisen huoltajiin tarvittaessa yhteyttä sekä tarvittaessa poistaa leiriläinen leiriltä.  
 
- Huoltajat järjestävät leiriläisen kuljetuksen kotiin, mikäli leiri keskeytyy sääntörikkomusten vuoksi. 
 
- Leirikohtaiset lisäohjeet tulevat leirikirjeessä. 

-Mahdollistamme turvavälien noudattamisen ja tarjoamme välineet käsihygieniasta huolehtimiseen. Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia ja toimimme niiden mukaan. 

 

Kysymyksiisi vastaavat
ensisijaisesti oman ryhmäsi opettajat, mutta myös seurakunnan rippikoulutyöstä vastaava pastori Maire Lampikoski p. 044-9016292. 

Tervetuloa mukaan iloisin mielin!