Huittisten seurakunnan rippikouluryhmät 2022

Ilmoittautuminen on päättynyt. Tarvittaessa ota yhteys rippikoulutyön pappiin
Maire Lampikoskeen p. 044 -9016292.

 

Rippikoulukauden 2022 aikataulut (jokaiselle ryhmälle jaetaan vielä erikseen oman ryhmän tarkat päivämäärät)

 • Rippikoulukonsertti 26.11.2021
 • Ensimmäiset ennakkotapaamiset viikoilla 45—48 ke-to klo 15-18, sunnuntaisin messukäynti
 • Tammikuussa 2022 nuortenillat perjantaisin viikoilla 2—5
 • Kynttilänpäivänä 6.2.2022 kaikille ryhmille yhteinen messu
 • Yhteisvastuun lipaskeräyksen päivämäärät lauantait 12.2 ja 19.2.2022
 • Ensimmäisten ennakkotapaamisten korvaava rästipäivä 9.2.2022
 • Maaliskuussa seuraavat ennakkotapaamiset ke-to viikoilla 9—12 (ilman sunnuntain messua)
 • Huhtikuussa nuortenillat viikoilla 13—14 ja 16—17
 • Rippikoululaisten yhteinen messu pääsiäispäivänä 17.4. klo 10
 • Toukokuussa messut viikoilla 18—21
 • Toinen rästipäivä 18.5.
 • Päivärippikoulun intensiivijakso: 7.—10.6. sekä 12.-15.6.2022, harjoitus + valokuvaus Huittisten kirkossa 17.6. klo 10 ja konfirmaatio 19.6. klo 13
 • 1. leiri Mustajärven leirikeskuksessa (Loimaan evankelinen kansanopisto) 4.—10.7.2022, harjoitus + valokuvaus Huittisten kirkossa 15.7. klo 10 ja konfirmaatio 17.7. klo 13
 • 2. leiri Aittakarissa (Kokemäen srk) 13.7—19.7., harjoitus + valokuvaus 22.7. klo 10 Huittisten kirkossa ja konfirmaatio 24.7. klo 13
 • 3. leiri Mustajärven leirikeskuksessa 1.—7.8., harjoitus + valokuvaus 12.8. klo 15 Huittisten kirkossa ja konfirmaatio 14.8. klo 13
 • Vampulan konfirmaatioharjoitus + valokuvaus 12.8. klo 16 ja konfirmaatio lauantaina 13.8.2022 klo 13

Kaikkia rippikouluja koskee:

- Rippikoululaiset osallistuvat seurakunnan toimintaan erikseen annettavien ohjeiden mukaan 

- Seurakunnan toiminta kannattaa tarkistaa aina kirkollisista ilmoituksista tai seurakunnan kotisivuilta. Nuorisotyön toiminta löytyy kotisivuilta ja Instagramista tililtä huittistenseurakunnannuoret

- Leirimaksusta (120€) voi anoa vapautusta taloudellisin perustein kirkkoneuvostolle osoitettavalla vapaamuotoisella anomuksella, joka lähetetään seurakunnan taloustoimistoon joko sähköisesti tai paperisena

 

Konfirmointi edellyttää kaikkien rippikouluun liittyvien tehtävien suorittamista kyseessä olevan rippikouluryhmän ohjelman mukaisesti sekä ALLA OLEVIEN rippikoulun sääntöjen noudattamista.     
 
 
- Rippikouluun tulija sitoutuu noudattamaan ilmoitettua päiväohjelmaa ja sääntöjä sekä ohjaajien antamia ohjeita. 
 
- Seurakunta noudattaa Suomen lakia, joka kieltää tupakoimisen ja muut päihteet rippikoulutapahtumien aikana ja rippileirin alueella.       

- Rippikoulun tapahtumista ja leirialueelta ei saa poistua ilman lupaa.  
 
- Jokainen korvaa aiheuttamansa vahingot itse. 
 
- Uiminen ja veneily ovat sallittuja valvotusti. 
 
- Hyvät käytöstavat ja toisen kunnioittaminen on tärkeää rippikoulun kannalta. Kaikenlainen kiusaaminen on kiellettyä. 
 
- Leirin ohjaajilla on oikeus opetuksen ajaksi/yöksi ottaa talteen häiritsevät tavarat, esim. kännykät. 
 
- Missään ei saa julkaista kuvia rippikoulusta ilman asianomaisten lupaa. 
 
- Leirin johtajalla on oikeus ja velvollisuus ottaa leiriläisen huoltajiin tarvittaessa yhteyttä sekä tarvittaessa poistaa leiriläinen leiriltä.  
 
- Huoltajat järjestävät leiriläisen kuljetuksen kotiin, mikäli leiri keskeytyy sääntörikkomusten vuoksi. 
 
- Leirikohtaiset lisäohjeet tulevat leirikirjeessä. 

-Mahdollistamme turvavälien noudattamisen ja tarjoamme välineet käsihygieniasta huolehtimiseen. Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia ja toimimme niiden mukaan. 

 

Kysymyksiisi vastaavat
ensisijaisesti oman ryhmäsi opettajat, mutta myös seurakunnan rippikoulutyöstä vastaava pastori Maire Lampikoski p. 044-9016292. 

Tervetuloa mukaan iloisin mielin!