Huittisten seurakunnan rippikouluryhmät 2023

 


Ilmoittautuminen on päättynyt. Ryhmien jaot on tehty. Ryhmien vetäjät ilmoittavat omille ryhmilleen kokoontumisista. Ennakkotietona voidaan kertoa, että ilmoittautuneet pääsivät jokainen ryhmään, joka heillä oli ykköstoiveena.

 

Rippikoulukauden 2023 aikataulua, syksy 2022

Kokoontumiset Huittisten seurakuntakeskuksella, Papintie 1. Rippikoululaisille on varattu välipalaa ennakkopäiviin.

Päivärippikoulu ennakkopäivät ke 5.10. ja 6.10. klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia) ja sunnuntaina 9.10. osallistuminen ryhmänä klo 10. messuun Huittisten kirkossa.

1 Leiri ennakkopäivät ke 12.10. ja 13.10. klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia) ja sunnuntaina 16.10. osallistuminen ryhmänä klo 10. messuun Huittisten kirkossa.

2 Leiri ennakkopäivät ke 2.11. ja 3.11. klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia) ja sunnuntaina 6.11. osallistuminen ryhmänä klo 10. messuun Huittisten kirkossa.

3 Leiri ennakkopäivät ke 9.11. ja 10.11. klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia) ja sunnuntaina 13.11. osallistuminen ryhmänä klo 10. messuun Huittisten kirkossa.

Muista mahdollisista syksyn tilaisuuksista ilmoitetaan ryhmille erikseen.

Rippikoulukauden 2023 aikataulua, kevät 2023

Kokoontumiset Huittisten seurakuntakeskuksella, Papintie 1. Rippikoululaisille on varattu välipalaa ennakkopäiviin.

Rästipäivä 1 ke 11.1. klo 14.30 - 16.30, niille, joilta syksyn etukäteiskokoontuminen jäi väliin tai osa siitä

Päivärippikoulu ennakkopäivät ke 1.3. ja 2.3. klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia)

Kaikki ryhmät osallistuvat 5.3. Huittisten kirkossa messuun klo 10. Tule ajoissa paikalle.

1 Leiri ennakkopäivät ke 8.3. ja 9.3. klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia) 

2 Leiri ennakkopäivät ke 15.3. ja 16.3. klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia)

3 Leiri ennakkopäivät ke 22.3. ja 23.3. klo 14.30 - 17.30 (päättymisajassa voi olla muutoksia)

Su 16.4. klo 10 messu Huittisten kirkko, päivärippikoulu osallistuu

Su 23.4. klo 10 messu Huittisten kirkko, 1 leiri osallistuu

Su 30.4. klo 10 messu Huittisten kirkko, 2 leiri osallistuu

Su 7.5. klo 10 messu Huittisten kirkko, 3 leiri osallistuu

Rästipäivä 2  ke 10.5. klo 14.30 - 16.30, niille, joilta kevään etukäteiskokoontuminen jäi väliin tai osa siitä

Rippikoulukonsertti 12.5.2023 KELLO 18.00 HUITTISTEN KIRKOSSA

Muista mahdollisista kevään tilaisuuksista ilmoitetaan ryhmille erikseen.

Rippikoulukauden 2023 aikataulua, kesä 2023

  • Päivärippikoulun intensiivijakso: 6.—9.6. sekä 11.-14.6.2023, harjoitus + valokuvaus Huittisten kirkossa 16.6. klo 10 ja konfirmaatio 18.6. klo 13

  • 1. leiri Pihlavan leirikeskuksessa (Säkylässä) 26.6.-2.7.2023, harjoitus + valokuvaus Huittisten kirkossa 7.7. klo 10 ja konfirmaatio 9.7. klo 13

  • 2. leiri Pihlavan leirikeskuksessa (Säkylässä) 3.7.—9.7., harjoitus + valokuvaus 14.7. klo 10 Huittisten kirkossa ja konfirmaatio 16.7. klo 13

  • 3. leiri Pihlavan leirikeskuksessa (Säkylässä) 10.-16.7., harjoitus + valokuvaus 21.7. klo 10 Huittisten kirkossa ja konfirmaatio 23.7. klo 13

  • VAMPULAN KIRKOSSA EI JÄRJESTETÄ KONFIRMAATIOTA KESÄLLÄ 2023 KIRKON REMONTIN VUOKSI !!!

Kaikkia rippikouluja koskee:

- Rippikoululaiset osallistuvat seurakunnan toimintaan erikseen annettavien ohjeiden mukaan 

- Seurakunnan toiminta kannattaa tarkistaa aina kirkollisista ilmoituksista tai seurakunnan kotisivuilta. Nuorisotyön toiminta löytyy kotisivuilta ja Instagramista tililtä huittistenseurakunnannuoret

- Leirimaksusta (120€) voi anoa vapautusta taloudellisin perustein kirkkoneuvostolle osoitettavalla vapaamuotoisella anomuksella, joka lähetetään seurakunnan taloustoimistoon joko sähköisesti tai paperisena

 

Konfirmointi edellyttää kaikkien rippikouluun liittyvien tehtävien suorittamista kyseessä olevan rippikouluryhmän ohjelman mukaisesti sekä ALLA OLEVIEN rippikoulun sääntöjen noudattamista.     
 
 
- Rippikouluun tulija sitoutuu noudattamaan ilmoitettua päiväohjelmaa ja sääntöjä sekä ohjaajien antamia ohjeita. 
 
- Seurakunta noudattaa Suomen lakia, joka kieltää tupakoimisen ja muut päihteet rippikoulutapahtumien aikana ja rippileirin alueella.       

- Rippikoulun tapahtumista ja leirialueelta ei saa poistua ilman lupaa.  
 
- Jokainen korvaa aiheuttamansa vahingot itse. 
 
- Uiminen ja veneily ovat sallittuja valvotusti. 
 
- Hyvät käytöstavat ja toisen kunnioittaminen on tärkeää rippikoulun kannalta. Kaikenlainen kiusaaminen on kiellettyä. 
 
- Leirin ohjaajilla on oikeus opetuksen ajaksi/yöksi ottaa talteen häiritsevät tavarat, esim. kännykät. 
 
- Missään ei saa julkaista kuvia rippikoulusta ilman asianomaisten lupaa. 
 
- Leirin johtajalla on oikeus ja velvollisuus ottaa leiriläisen huoltajiin tarvittaessa yhteyttä sekä tarvittaessa poistaa leiriläinen leiriltä.  
 
- Huoltajat järjestävät leiriläisen kuljetuksen kotiin, mikäli leiri keskeytyy sääntörikkomusten vuoksi. 
 
- Leirikohtaiset lisäohjeet tulevat leirikirjeessä. 

-Mahdollistamme turvavälien noudattamisen ja tarjoamme välineet käsihygieniasta huolehtimiseen. Seuraamme ajankohtaisia koronaohjeistuksia ja toimimme niiden mukaan. 

 

Kysymyksiisi vastaavat
ensisijaisesti oman ryhmäsi opettajat, mutta myös seurakunnan rippikoulutyöstä vastaava pastori Terhi Hölsä p. 044-9016292. 

Tervetuloa mukaan iloisin mielin!