Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. Huittisten seurakunta toimii rekisterinpitäjänä ja henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti.

Huittisten seurakunnan tietosuojaselosteet

Diakoniatyön vapaaehtoiset, HuittinenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

HautaustoimiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Henkilöstöhallinnon palvelussuhderekisteriLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Henkilöstöhallinnon rekrytointiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Huittisten seurakunnan luottamushenkilötLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Huittisten seurakunnan kuorot ja musiikkiryhmätLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Katrina Diakonia diakoniatyön asiakasrekisteri ja diakonia-avustuksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kiinteistöhallinnon henkilörekisteriLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Seurakunnan eri työalojen kerhotLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Seurakunnan eri työalojen retket ja leiritLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Alla olevalla lomakkeella rekisteröity voi

  • tarkistaa henkilötietonsa seurakunnan henkilörekistereistä

  • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • peruuttaa suostumuksensa, niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

  • pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista (poikkeukset 17 artikla, 3)

Tietopyyntölomake

Lomake toimitetaan Huittisten seurakunnan taloustoimistoon sen aukioloaikana.

Papintie 1, 32700 Huittinen
Avoinna ma-to klo 9-12.