Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä. Huittisten seurakunta toimii rekisterinpitäjänä ja henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti.

Huittisten seurakunnan tietosuojaselosteet

Diakoniatyön vapaaehtoiset, Huittinen

Hautaustoimi

Henkilöstöhallinnon palvelussuhderekisteri

Henkilöstöhallinnon rekrytointi

Huittisten seurakunnan luottamushenkilöt

Huittisten seurakunnan kuorot ja musiikkiryhmät

Katrina Diakonia diakoniatyön asiakasrekisteri ja diakonia-avustukset

Kiinteistöhallinnon henkilörekisteri

Seurakunnan eri työalojen kerhot

Seurakunnan eri työalojen retket ja leirit

Alla olevalla lomakkeella rekisteröity voi

  • tarkistaa henkilötietonsa seurakunnan henkilörekistereistä

  • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • peruuttaa suostumuksensa, niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

  • pyytää omien tietojensa oikaisemista tai poistamista (poikkeukset 17 artikla, 3)

Tietopyyntölomake

Lomake toimitetaan Huittisten seurakunnan taloustoimistoon sen aukioloaikana.

Papintie 1, 32700 Huittinen
Avoinna ma-to klo 9-12.