Huittisten seurakunnassa on haettavana

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA 

Talouspäällikkö vastaa taloudesta, kiinteistöistä ja hautatoimesta, toimii kirkkoneuvoston ja -valtuuston sihteerinä ja oman alansa valmistelijana sekä esittelijänä. Lisäksi talouspäällikkö toimii taloustoimiston, kiinteistö- ja hautaustoimen sekä keittiötoimen henkilöstön esimiehenä, työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä huolehtien virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta ja sekä seurakunnan palveluksessa olevien henkilöiden palvelussuhteen ehtoja koskevien neuvottelujen käymisestä.

Voimassa olevan johtosäännön mukaan kelpoisuusehtona virkaan on ekonomin tai merkonomin tutkinto tai muu soveltuva koulutus. Lisäksi viranhaltijalta edellytetään perehtyneisyyttä talouden ja hallinnon hoidossa sekä seurakuntaelämän tuntemusta.

Arvostamme

  • esimieskokemusta ja henkilöstöhallinnon osaamista

  • seurakuntaelämää ohjaavien säännösten tuntemusta

  • kokemusta rakennus- ja korjaushankkeiden toteuttamisesta

  • sijoitustoiminnan tuntemusta

  • kokemusta seurakunnan käyttämistä ohjelmista

Viran palkkaus on J20 hinnoitteluryhmän mukainen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran vastaanottaminen sopimuksen mukaan (esim. 1.12.2017).

Huittisten seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen toimitetaan viimeistään perjantaina 13.10.2017 klo 14 mennessä osoitteella Huittisten seurakunta, PL 112, 32700 Huittinen. Hakemuksessa pyydetään mainitsemaan  2-3 suosittelijaa yhteystietoineen. Kuoreen merkintä ”talouspäällikön virka”.

Haastattelut pidetään Huittisten seurakuntakeskuksessa, os. Papintie 1, 32700 Huittinen tiistaina 17.10.2017 illalla. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun em. päivänä.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Rauno Herranen puh. 044 5363 526.

Sähköiset hakemukset os. rauno.herranen@evl.fi