Syntymäpäiväkäynnit

Tämän hetkisessä tilanteessa emme valitettavasti voi tehdä onnittelukäyntejä, mutta pyrimme tavoittamaan päivänsankarit puhelimitse voidaksemme onnitella heitä.

Tahdomme erityisesti tässä ajassa, toivottaa siunausta jokaisen elämään.

Kirkolliset toimitukset poikkeusolojen aikana

Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään normaalisti, kuitenkin noudattaen valtioneuvoston, kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin ohjeita. Käytännöt eri toimitusten osalta on koottu tähän.

Kaste

Kasteperheiden suositellaan järjestävän kasteet tällä hetkellä kirkossa, sillä kirkossa on usein mahdollisuus osallistua juhlaan väljemmin istuen, kuin kotona. Näin otamme huomioon kaikkien toiveet mahdollisuudesta olla joko lähemmin tai väljemmin. Kotikaste on jälleen myös hyvä vaihtoehto, mutta silloin on eri tavalla huomioitava koolle kutsuttavien määrään liittyvät rajoitteet.

Kaste voidaan toimittaa myös perheen kesken, jolloin itse juhlan voi järjestää myöhemmin. Tämä voi olla myös hyvä tapa juhlistaa palaamista tavalliseen arkeen perheen, ystävien ja suvun kesken.

 

Avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen

Hääjuhla on elokuun alusta lähtien mahdollista järjestää kirkossa lähes normaalisti. Edelleen suositellaan turvavälien pitämistä, mutta kirkkoon mahtuu kuitenkin varmasti koko hääväki. Jos vihkiminen tai avioliiton siunaaminen järjestetään kotona koskevat sitä kulloin voimassa olevat yksityistilaisuutta koskevat rajoitukset. 1.8. alkaen väkimäärä on rajoitettu 500 henkilöön, joten tämä tuskin aiheuttaa suurta haastetta tilaisuutta järjestettäessä.

 

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisten osalta sovelletaan samoja rajoitteita, kuin muissakin toimituksissa. Kirkkoon tultaessa ei käytännössä tarvitse pohtia väkimäärää, mutta turvaväleistä huolehditaan edelleen. Muistotilaisuuksia koskee 500 hengen rajoite, mutta käytännössä tämä tuskin tulee ongelmaksi.

Muistotilaisuutta järjestettäessä on kuitenkin hyvä huomioida se, että seurakunnan tiloja varattaessa otetaan tilavarauksessa huomioon henkilömäärä ja turvavälien huomioiminen, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että saleja varattaessa on varattava riittävä määrä tilaa, jotta henkilömäärä mahtuu käytettävissä olevaan tilaan. Esimerkiksi Kaila- ja Toivo -saleihin voi tällä hetkellä ottaa 24 henkilöä tai nämä yhdessä varattaessa 48 henkilöä.