Uutislistaukseen

Kirkkoherranviraston palvelut muuttuvat

5.5.2021 12.53

Kirkkoherranviraston palveluihin tulee muutoksia

 

Seurakunnan kirkonkirjojenpito ja jäsenrekisterin hoitaminen siirretään 1.5.2021 alkaen Porin aluekeskusrekisteriin. Muutos johtuu kehityksestä, jossa Suomen ev.lut. seurakunnat kuuluvat viimeistään vuoden 2022 alusta alkaen johonkin aluekeskusrekisteriin. Tällä on joitain vaikutuksia siihen, miten kirkkoherranvirasto jatkossa seurakuntalaisia palvelee.

Tuttuun tapaan tilaisuuksia järjestettäessä

käännytään tulevaisuudessakin oman seurakunnan viraston puoleen, joko kasvokkain seurakuntakeskuksessa, tai esimerkiksi sähköpostilla. Kirkkoherranvirastossa neuvotaan muutenkin tilaisuuksien järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä ja tehdään tarvittavat tilavaraukset ja katsotaan ketkä seurakunnan työntekijöistä tulevat vaikkapa kirkolliseen toimitukseen.

Virkatodistuksiin ja sukuselvityksiin liittyen

jatkossa ollaan kuitenkin yhteydessä suoraan aluekeskusrekisteriin. Toki kirkkoherranvirastosta voi kysyä neuvoa sen suhteen, millaisia todistuksia tarvitaan, mutta usein on parempi kysyä siltä taholta, jota varten todistusta tarvitaan. Tilaukset tällaisten toimittamisesta tehdään jatkossa aina suoraan aluekeskusrekisteriin. Sähköisesti virkatodistustilauksen voi tehdä seurakunnan verkkosivuilla olevasta linkistä tai osoitteesta tilaavirkatodistus.fi. Virkatodistuksen voi tilata myös aluekeskusrekisteristä p. 044 7309 605.

Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaamisen kannalta muutos helpottaa seurakuntalaisen arkea siten, että jatkossa kaikki virkatodistukset voi tilata yhdestä paikasta, kun aikaisemmin ne on pitänyt tilata erikseen jokaisesta seurakunnasta, jossa henkilö on asunut täytettyään 15 vuotta. Tämän muutoksen myötä myös kustannukset todistuksia tilattaessa pienenevät, kun jokaisesta todistuksesta ei tarvitse maksaa erikseen.

Sukututkimusta tekevien osalta palvelut pysyvät pääosin ennallaan

Yli sata vuotta vanhempia kirkonkirjoja on jatkossakin mahdollista tulla tutkimaan kirkkoherranvirastoon. Kirkonkirjojen digitoinnin myötä tämä on mahdollista myös verkossa, esimerkiksi osoitteessa sukuhistoria.fi.