Kuulutus seurakuntavaalien ennakkoäänestyksestä

31.10.2018 15.25

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

 

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Huittisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Papintie 1, 32700 Huittinen kello 9.00 – 18.00 sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina.

 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

 

Ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

 • Kirkkoherranvirasto, osoite Papintie 1, Huittinen 6.–10.11.2018 kello 9.00-18.00

 • Huhtamon kirkko, osoite Kangastie 1454, Huhtamo ti 6.11.2018 kello 16.00-18.00

 • Lauttakylän lukio, osoite Lauttakylänkatu 22, Huittinen ke 7.11.2018 kello 10.00-12.00

 • S-Market Huittinen, osoite Risto Rytin katu 37, Huittinen ke 7.11.2018 kello 16.00-18.00

 • Vampulan seurakuntatalo, osoite Virpitie 2 A, Vampula to 8.11.2018 kello 10.00-13.00 ja 15.00-18.00

 • K-Supermarket Lautturi, osoite Särmänkatu 1, Huittinen pe 9.11.2018 kello 16.00-18.00

   

  Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 02 560 1600.

   

   

  Huittinen 17.9.2018

  Huittisten seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

   

   

  Puheenjohtaja Hannu Vähähyyppä

   

  Kuulutus on ollut nähtävänä Huittisten seurakunnan ilmoitustaululla 29.10.–10.11.2018

  Kuulutuksesta on ilmoitettu 31.10.2018 sanomalehdessä Lauttakylä.

   

   

  Puheenjohtaja Hannu Vähähyyppä

« Uutislistaukseen