Jäsenet  2019-2022

Puheenjohtaja
Anne Palonen varajäsen Aino Tammi

Varapuheenjohtaja
Ilona Kojo varajäsen Anne Ojaniittu

Muut jäsenet:

Aarne Heinonen varajäsen Eija Sampolahti

Mikko Kaunisto varajäsen Maarit Säilä

Timo Mäenpää varajäsen Helinä Ylikännö 

Heikki Mäkelä varajäsen Heikki Koivula 

Jyrki Smolander, kappeliseurakunnan kappalainen