Tasekirja ja vuosikertomus vuodelta 2018

 

Seurakunnan verotulot ansiotulosta vuonna 2018 (verovuosi 2017) olivat 1 687 555 €. Muutos edelliseen vuoteen oli -5,4 %. Vuonna 2018 valtiorahoitus oli 202 264 €, vuonna 2017 valtionrahoitusta saatiin 204 219 €. Verotuloja ja valtionrahoitusta seurakunnalle tilitettiin vuonna 2018 € 1 889 819 € ja vuonna 2017 1 986 428. Vuonna 2018 verotuloja ja valtionrahoitusta tilitettiin seurakunnalle 96 609 € vähemmän kuin vuonna 2017, muutos oli -4,9 %.

Ulkoiset toimintakulut olivat 1 924 077 €, kun ne edellisenä vuonna olivat 1 873 610 €. Toimintakate oli 1 627 139 € (2017 1 665 915 €). Toimintatuotot olivat 296 938 € (2017 207 694 €).

Palkkakulut ovat seurakunnan suurin menoerä. Vuonna 2018 palkkoja maksettiin 1 021 732 € ja edellisenä vuonna 1 017 281 €. Henkilöstösivukulut olivat vuonna 2018 233 344 € ja vuonna 2017 272 196 €. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista oli 60 % (vuonna 2018 1 153 728 € ja vuonna 2017 1 189 337 € eli 63,5 %, kumpikaan luku ei sisällä haudanhoitorahaston osuutta). Kilpailukykysopimus leikkasi julkisessa taloudessa lomarahoja 30 % vuonna 2018.

Vuodelle 2018 suunniteltu Huittisten hautausmaan siunauskappelin korjaus ei toteutunut. Suunnittelutyö siirrettiin Suunnittelutoimisto Marja Rauhala Oy:ltä toukokuussa Arkkitehtitoimisto Küttner Ky:lle. Seurakunnan rahavarat 31.12.2017 olivat 1 258 291 €. Rahavarat kasvoivat 88 992 €.

Tasekirja 2018

Vuosikertomus 2018

 

Tasekirja ja vuosikertomus vuodelta 2017

Tasekirja 2017

Vuosikertomus 2017