Tasekirja ja vuosikertomus vuodelta 2017

 

Seurakunnan verotulot ansiotulosta vuonna 2017 (verovuosi 2016) olivat 1 783 098 €. Muutos edelliseen vuoteen oli 1,7 %. Vuonna 2017 valtiorahoitus oli 204 219 €, vuonna 2016 valtionrahoitusta saatiin 205 068 €. Lisäksi yhteisöveroa perittiin seurakunnalta tilitysten yhteydessä aikaisemmilta vuosilta 889 € (vuonna 2016 yhteisöveroa tilitettiin aikaisemmilta vuosilta 28 011 €). Verotuloja ja valtionrahoitusta seurakunnalle tilitettiin vuonna 2017 1 986 428 € ja vuonna 2016 1 986 325. Muutos oli +103 €.

Ulkoiset toimintakulut olivat 1 873 610 €, kun ne edellisenä vuonna olivat 1 880 518 €. Toimintakate oli 1 665 915 € (2016 1 686 161 € ). Toimintatuotot olivat 207 694 € (2016 194 356 €).

Palkkakulut ovat seurakunnan suurin menoerä. Vuonna 2017 palkkoja maksettiin 1 017 281 € (vuonna 2016 palkat 1 025 615 €). Henkilöstösivukulut olivat vuonna 2017 272 196 € ja vuonna 2016 282 493 €. Eläkevakuutusmaksu laski 0,2 % -yksikköä vuodesta 2016 vuoteen 2017. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista oli 63,5 % (vuonna 2017 1 189 337 € ja vuonna 2016 1 212 477 € eli 64,5 %, kumpikaan luku ei sisällä haudanhoitorahaston osuutta). Kilpailukykysopimus leikkasi julkisessa taloudessa lomarahoja 30 % vuonna 2017.

Vuoden 2017 aikana toteutettiin Kulman pappilan ulkomaalaus ja ikkunoiden korjaus. Investointi rahoitettiin seurakunnan säästöillä, eikä seurakunnalla ole lainaa. Vuodelle 2017 suunniteltu Huittisten hautausmaan siunauskappelin korjaus ei toteutunut, mutta suunnittelua jatkettiin vuoden aikana ja korjaus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana. Seurakunnan rahavarat 31.12.2017 olivat 1 169 299 €. Rahavarat kasvoivat 134 899,94 €.

Tasekirja 2017

Vuosikertomus 2017