Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020

 

Talousarvioehdotuksen sivulla 35 on tuloslaskelmaosa, joka osoittaa toimintatuottojen olevan 226 630 € (v. 2017 177 160 €). Summaan sisältyy metsätalouden tuloja 55 000 € rahastona hoidetusta Hakanpään tilasta. Toimintakulut ovat 1 948 346 € (v. 2017 1 897 345 €).

Henkilöstökulujen on arvioitu olevan 1 163 520 € (v. 2017 1 181 280 €), muutos on -1,50 %.  Palkat ja palkkiot ovat 933 660 € (v. 2017 940 260 €), muutos -0,70 ja henkilöstösivukulut 229 860 € (v. 2017 241 020 €), muutos -4,63 %. Sairausvakuutusmaksu on 0,86 % (v. 2017 1,08 %) ja työttömyysvakuutusmaksu 0,65 % (v. 2017 0,8 %).  

Toimintakate on 1 721 716 € (v. 2017 1 720 185 €). Vuosikate on 3 448 € ylijäämäinen. Verotulot on arvioitu samalle tasolle kuin vuonna 2017. Kirkollisveroprosentti on 1,5. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 138 319 €, poistoero - 2 610€. Tilikauden alijäämäksi muodostuu 132 261 €. 

Investointisuunnitelmassa on varattu 80 000 € Huittisten kappelin saneeraukseen. Seurakunta toteuttaa investoinnin omin varoin ottamatta lainaa. Rahoitusosasta näkee, että rahavaroja käytetään vuoden 2018 talousarvion mukaan 76 551 €.  

Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020

Tuloslaskelmaosa, talousarvio pääkirjatasolla 2018

Tuloslaskelmaosa, talousarvio tiliryhmätaso kustannuspaikkatasolla 2018 osa 1 

Tuloslaskelmaosa, talousarvio tiliryhmätaso kustannuspaikkatasolla 2018 osa 2