Talousarvio vuodelle 2019 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021

Talousarvioehdotuksen sivulla 40 on tuloslaskelma, joka osoittaa toimintatuottojen olevan 241 685 € (muutos vuoden 2018 talousarvioon on +15 055 €). Toimintakuluja on yhteensä 2 001 765 € eli 1,58 % enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Henkilöstökulut ovat yhteensä 1 129 220 € (muutos vuoden 2018 talousarvioon – 3,77 %). Henkilösivukuluissa on vähennystä vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 18 007 € eli -7,77 %. Tämä johtuu työnantajan eläkemaksun, sairausvakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun alenemisesta.

Toimintakate on 1 760 080 € (muutos vuoden 2018 talousarvioon +16 026 € eli +0,92 %). Vuoden 2019 talousarviossa verotulojen määrässä on huomioitu valtion talousarvioesityksen pienehköt verokevennykset ansiotulojen verotukseen, ansiotulojen kasvu sekä seurakunnan ennakoitu jäsenmäärän kehitys ja rakenne. Kirkollisveroprosentti on 1,5 %. Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa vuosikate on 39 890 €. Poistojen jälkeen tuloslaskelma jää alijäämäiseksi 170 860 €.

Vuoden 2018 talousarviossa mainittujen investointien suunnittelutyöt toteutetaan vuoden 2019 ai-kana ja vuonna 2020 on investointihankkeiden toteuttamisen aika. Vuoden 2019 suunnittelutöille ja kappelin korjausinvestoinnin eteenpäin viemiselle on varattu yhteensä 40 000 €. Talousarvioehdotus ei sisällä lainan nostoja.

Talousarvio vuodelle 2019 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021

Tuloslaskelmaosa, talousarvio pääkirjatasolla 2019

Tuloslaskelmaosa, talousarvio tiliryhmätaso kustannuspaikkatasolla 2019 osa 1 

Tuloslaskelmaosa, talousarvio tiliryhmätaso kustannuspaikkatasolla 2019 osa 2 

 

 

Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020

Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2019-2020

Tuloslaskelmaosa, talousarvio pääkirjatasolla 2018

Tuloslaskelmaosa, talousarvio tiliryhmätaso kustannuspaikkatasolla 2018 osa 1 

Tuloslaskelmaosa, talousarvio tiliryhmätaso kustannuspaikkatasolla 2018 osa 2